Parcelacija

Upravni postopek evidentiranja parcelacije

Parcelacija je združitev parcel ali delitev parcel. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice in drugih stvarnih pravic. Delitev parcel pomeni oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Postopek parcelacije se izvede predvsem v primerih, ko želite prodati ali podariti le del ene ali dele več posameznih parcel. Parcelacija se običajno izvede po želji strank. Na območjih, ki so urejena s prostorskimi izvedbenimi akti pa je parcelacija možna samo na način, ki ga le ti določajo.