Service Tag: Fotogrametrija

Aerofotografiranje

Drone v geodeziji uporabljamo za zajemanje velike količine posnetkov iz zraka.